23 พฤษภาคม 2562- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2018 Winner Conference” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้

สำหรับในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Narinder Kaur ดำรงตำแหน่ง Chief of Organizational Excellence หอสมุดแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (National Library Board -NLB) มาร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ โดยหอสมุดแห่งชาติประเทศสิงคโปร์เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับรางวัลในเครือ Business Excellence Awards ทั้งหมด ได้แก่ รางวัล Innovation Excellence Award , People Excellence Award และรางวัล Service Excellence Award และล่าสุดกับรางวัลระดับสูงสุด SQA with Special Commendation 2018 (องค์กรที่ได้รับรางวัล SQA ในระดับคะแนนสูงสุด คือ 800 คะแนนขึ้นไป)

อีกทั้ง งานสัมมนายังมีการบรรยายให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการจากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Customer 2018 – TQC Plus: Customer 2018) ได้แก่ ธนาคารออมสิน และจากองค์กรไทยคุณภาพที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class 2018 – TQC 2018) ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือเป็นแนวทางให้แก่องค์กรอื่นๆ นำวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลเฉกเช่นเดียวกัน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างมั่นคง